Kadıköy Kaymakamlığı'ndan Duyuru
 
               DİSK Dev Yapı İş ve İnşaat İş Sendikası organizesinde; medya hesapları üzerinden  3. Havalimanı İşçilerinin Talebi konulu, İlçemiz Khalkedon Meydanı'nda 15.09.2018 Cumartesi  günü saat 19:00'da toplantı çağrısında  bulunulduğu görülmüştür. Çağrıda adı geçen toplantı yeri; 2911 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen toplantı ve yürüyüş güzergahlarından olmadığı ve Kaymakamlığımıza yasal yollarla herhangi bir bildirimde bulunulmadığından dolayı,  sözkonusu  eyleme  2911 sayılı Kanunun 10. ve 17. ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca MÜSAADE edilmeyecektir.
        
               Kamuoyuna saygıyla duyurulur.